Alicja also answered this question with: "Praca praca i praca"