@May_1322

nguyễn Thị Trà Vân

Latest answers from nguyễn Thị Trà Vân

Sợ thật sợ một ngày sẽ nghĩ quẩn làm điều dại dột. Quá nhiều mệt mỏi và suy nghĩ với tất cả ?

Làm ơn. Hãy chia sẻ và tâm sự vs một ai đó

Quen 1 thằng con trai nhỏ tuổi hơn mình mng có thấy bth kh ạ?

Bạn phải thật sự đủ kiên nhẫn đó! =)))

Quen nhau , đến với nhau 1 cách vội vàng , bỏ qua giai đoạn tìm hiểu có phải là quyết định tồi?

Có đấy

Thở chưa xong điểm kỳ 1 đã lấy điểm kỳ 2 rồi?

Thở chưa xong điểm kỳ 2 đã nhận điểm thi tốt nghiệp r =))))

Language: English