@May_1322

nguyễn Thị Trà Vân

What others replied to:

Quen nhau , đến với nhau 1 cách vội vàng , bỏ qua giai đoạn tìm hiểu có phải là quyết định tồi?

show all (13)

Nó là một quyết định mạo hiểm =)))
Vì tìm hiểu bao lâu là đủ để hiểu về một người nhỉ. Mình cảm giác chẳng bao giờ là đủ ấy.

Language: English