@Melija7703

♥️Ciekawostki historyczne♥️

❤️ Likes
show all
biology_and_chemistry’s Profile Photo SiodmeNiebo1996’s Profile Photo sobczakmon2450’s Profile Photo sobczakfilip16021’s Profile Photo TIMSproductions’s Profile Photo MalowanaReggae3’s Profile Photo winxclub8554’s Profile Photo Opowiastka_’s Profile Photo

Latest answers from ♥️Ciekawostki historyczne♥️

🌏

kimseokjinpolishfans6052’s Profile PhotoBTS ⁷ | set me free pt.2
Pojęcia i wydarzenia związane z latami w trakcie trwania II wojny światowej i po niej:
✴️ Koalicja antyhitlerowska utworzona w czasie II wojny światowej
✴️USA, ZSRS i Wielka Brytania ( skład koalicji antyhitlerowskiej )
✴️Karta atlantycka ( 1941 r. ), Deklaracja Narodów Zjednoczonych ( 1942 r. ) - dokumenty podpisane przez członków koalicji
✴️ład jałtański, konferencje Wielkiej Trójki zdecydowały o powojennym świecie
✴️ONZ ( 1945 r.)
✴️ demokratyzacja - nadanie demokracji
✴️ denazyfikacja - usunięcie nazistowskich zasad ustrojów
✴️ dekartelizacja - rozbicie monopoli, czyli dużych organizacji przemysłowych i podzielenie ich na mniejsze firmy.
✴️ demilitaryzacja - likwidacja armii
✴️ Indoktrynacja - wpajanie propagandy
✴️ 1953 - Non possumus! biskupów i S. Wyszyńskiego
✴️1948 - powstanie Izraela
✴️1947 - utworzenie Indii i Pakistanu
✴️1949 - utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej
✴️ Państwa satelickie ZSRR: Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Polska, Rumunia, Węgry
✴️ Od 1944 w Polsce wprowadzono: centralne planowanie, reglementację, reformę rolną ( 1944 ), kolektywizację (1948), znacjonalizowany przemysł, bitwa o handel,
✴️ reglementacja - zaopatrzenie na kartki,
✴️ nacjonalizacja - przejęcie na własność fabryk, kopalni, hut.

View more

Pojęcia i wydarzenia związane z latami w trakcie trwania II wojny światowej i po

💙💫

kimseokjinpolishfans6052’s Profile PhotoBTS ⁷ | set me free pt.2
Nikita Chruszczow, o kulcie jednostki i jego następstwach (fragmenty) część 2
UWAGI❗❗❗
1.,,Wróg ludu" wg Chruszczowa to osoba podejrzana o wrogie zamiary w stosunku do Stalina; ktoś kto go nie popierał.
2. Stosowano fizyczne środki oddziaływania na skarżonego, by przyznał się do działania przeciw Stalinowi. ,,Wrogów ludu" torturowano, aresztowano, deportowano, robiono też im egzekucje bez sądu i normalnego śledztwa.
3. Chruszczow najwięcej uwagi poświęcił ,,wrogom ludu". Wyjaśnił, że Stalin zabijał ludzi mu przeciwnych bez żadnego sądu czy śledztwa. Robił masowe deportacje i aresztowania. Tym sposobem Chruszczow chciał pokazać jak okrutne rządy prowadził Stalin i jak okrutne represje wdrażał w życie ludzi, którzy nie zgadzali się z nim, nie popierali go.
4. Chruszczow mówi o Leninie jako o człowieku cierpliwym, uporczywie i żmudnie wychowującym ludzi i umiejętnie prowadzącym za sobą społeczeństwo w drodze ideologicznego oddziaływania na nich przez cały kolektyw. Pokazuje różnicę między Stalinem manipulującym ludźmi, a Leninem przekonującym ich. Wg Chruszczowa Stalin nie przystosował się do ideału Lenina, bo stosował przede wszystkim w swoich rządach TERROR i ludzie, którzy byli przeciwko niemu, musieli liczyć się z najokrutniejszymi represjami, a nawet z karą śmierci.
5. Chruszczow w swojej wypowiedzi wymienia takie formy masowego terroru z czasów stalinowskich jak:masowe aresztowania i deportacje wielu tysięcy ludzi, egzekucja bez sądu i normalnego śledztwa, okrutne tortury oskarżonych. Skutkami tego były stan niepewności, strach, rozjątrzenie.

View more

Nikita Chruszczow o kulcie jednostki i jego następstwach fragmenty część

+ 6 💬 messages

read all

Zachęcam do głosowania w finałowym plebiscycie na najpiękniejszą rasę kota!🐱 Miłego dnia i przepraszam za spam.

sobczakmon2450’s Profile PhotoZWIERZĘTA
Dzięki za zaproszenie. Ekipa Władysława Gomułki po przejęciu władzy bardzo szybko zaczęła odchodzić od haseł Października 1956. Wywoływało to niezadowolenie wielu grup polskiego społeczeństwa. W konsekwencji doszło do wydarzeń, które przeszły do historii jako Marzec 1968. Złożyły się na nie cztery elementy kropka pierwszym była rozgrywka wewnątrz PZPR, w której uczestniczyły frakcje "partyzantów" (moczarowców), "ślązaków" i zwolenników Gomułki drugim elementem była antyżydowska, czyli antysyjonistyczna nagonka zorganizowana przez władze, trzecim – atak na intelektualistów, czwartym– wystąpienie studentów, wśród których ważną rolę odgrywało środowisko tak zwanych komandosów. Ważną konsekwencją tych wydarzeń była emigracja po marcowa, która niekorzystnie wpłynęła na obraz Polski w świecie. W 1968 w Czechosłowacji rozpoczęła się szybka demokratyzacja ustroju, nazywana Praską Wiosną. W odpowiedzi nastąpiła zbrojna interwencja państw Układu Warszawskiego w tym kraju. Jej uzasadnienie stanowiła tak zwana doktryna Breżniewa, głosząca ograniczoną suwerenność państw bloków wschodniego.

View more

Zachęcam do głosowania w finałowym plebiscycie na najpiękniejszą rasę kota

🍬

BaMofficialfanpage’s Profile PhotoBars and Melody | News
Szczególna rola w Rzeczypospolitej przypadła prymasowi Polski (arcybiskupowi gnieźnieńskiemu), który w okresie bezkrólewia pełnił funkcję interrexa, czyli zastępował króla aż do wyboru nowego monarchy.
Szczególna rola w Rzeczypospolitej przypadła prymasowi Polski arcybiskupowi

Zapraszam na rundę 6 plebiscytu! Miłego dnia i przepraszam za spam.☺️✨

sobczakmon2450’s Profile PhotoZWIERZĘTA
Dziękuję za zaproszenie.
Władca Rzeczypospolitej – król Polski i wielki książę litewski – musiał być wyznania rzymskokatolickiego.
Zapraszam na rundę 6 plebiscytu Miłego dnia i przepraszam za spam

Ciekawostka? 🥰

kyliekristenjennerfactspl’s Profile Photokylie jenner facts
W polsko- litewskiej Rzeczypospolitej żyli wierni różnych wyznań chrześcijańskich oraz wyznawcy islamu, judaizmu i karaimizmu, jednak katolicyzm zajmował w państwie szczególną pozycję. Niektóre grupy religijno- narodowościowe (Żydzi, Ormianie, Tatarzy, Karaimi) miały specjalne przywileje, które pozwalały im na tworzenie instytucji samorządowych. Tolerancja religijna, panująca przez długi czas w Rzeczypospolitej, nie była jednak powszechnym zjawiskiem w państwach nowożytnej Europy.
Ciekawostka

🌼

ryujinpl1’s Profile Photo류진 Shin Ryujin | ITZY Poland
Stosunki między instytucjami państwowymi i religijnymi przyjmowały w historii przyjmują obecnie różne formy. Można wyróżnić dwa podstawowe modele relacji państwa – religia: państwo wyznaniowe (jedną z jego form jest teokracja) oraz model oparty na rozdziale Kościoła (religii) od państwa i neutralności światopoglądowej instytucji państwowych. Ten ostatni jest najczęściej spotykany we współczesnym świecie. Może on przybierać formę "przyjaznego rozdziału" lub państwa świeckiego. Dla reżimów komunistycznych było i jest charakterystyczne dążenie do budowania państwa ateistycznego. Z przemianami społecznymi i kulturowymi XIX i XX związane były procesy laicyzacji i wzrostu postaw indyferentyzmu religijnego. Wpływ na te przemiany miało również oddziaływanie ideologii laicyzmu i sekularyzmu. Odpowiedzią Kościoła katolickiego na wyzwania XX wieku był sobór watykański II (1962 – 65). Przeprowadzono na nim reformy w duchu aggiornamento i ekumenizmu. Pod koniec lat 60 władze PRL złagodziły politykę wobec Kościoła katolickiego wciąż jednak stosowały różnego rodzaju szykany (przede wszystkim prowadziły na masową skalę inwigilacje duchowieństwa) oraz podejmowały próby w ograniczenia oddziaływania Kościoła na społeczeństwo. Zdjęcie papieża Jana XXIII.

View more

Stosunki między instytucjami państwowymi i religijnymi przyjmowały w historii

Language: English