’s Profile Photo
Musa Varol also answered this question with: "Bu da dahil olmak üzere bütün genellemeler yanlıştır."