Denisa also answered this question with: "Tu daca erai in locul lor te saturai? Nu cred. Cred ca sperai sa fie vie, sa o gasesti. Nu mai ju..."