Miten parantaisit mielenterveyspotilaiden asemaa Suomessa?

Mielenterveys on äärimmäisen tärkeä asia meille kaikille, eikä siitä puhuta riittävästi. Pidän tärkeänä, että mielenterveys ja hyvinvointi nostetaan politiikan läpileikkaaviksi teemoiksi, joilloin voidaan edistää asiaa kokonaisvaltaisemmin.
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat tärkeitä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista pitää huolehtia, sekä tarjota kattavasti esim. liikunta- ja kulttuuripalveluita.
Tarvitaan enemmän matalan kynnyksen palveluita, joista voi hakea apua. Mielenterveysosaamista pitää myös lisätä esim. opettajien parissa, jotta he osaavat ohjata nuoria. Mielenterveydestä pitää huolehtia myös työterveydessä.
Mielenterveys ei saa olla säästökohde. Mielenterveyspotilaita ei saa syyllistää eikä sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle.

View more