Ask @MiikkaKeranen:

Miksi juuri Vihreät?

Miki Höijer
Olen valinnut vihreät useista syistä. Selitän ne lyhyesti, mutta tarkemmin saa tiedustella myös! - Vihreät on ainoa puolue, joka aidosti panostaa ympäristöön, ilmastoon ja siten tulevaisuuteen. - Keskustapoliittinen, ei tarvitse mennä vanhojen dogmien mukaan. - Avoin, osallistava ja demokraattinen puoluerakenne ja pyrkii jatkuvasti kehittymään. - Nostaa rohkeasti esille myös "marginaalikysymyksiä", kuten hlbti-, kulttuuri- tai vammaiskysymyksiä. - Ei ole etujärjestöjen talutushihnassa. - Yhteiset pääteemat: koulutus, tasa-arvo, kestävä kehitys, kansainvälisyys. - Eurooppamyönteinen. - Nuorekas ja moderni. Jne. :)

View more

Mikä on kantasi verkkoliikenteen vakoilusta, jota yritetään oikeuttaa "terrorismin vastaisena" toimintana?[1] Ja mitä mieltä olet internetin sensuroimisesta tekijänoikeuksien nimeen? [2] 1. http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1422594526052 2. http://bit.ly/1BNmyDB

Mielestäni nettivapaus on tärkeä asia, josta ei voida luopua näennäisen turvallisuuden nimissä. En hyväksy nettiurkintaa, uskon että kyber-turvallisuutemme voidaan taata ilman ihmisten yksityisyyden loukkaamista. En kannata sensurointia.

View more

Miten parantaisit mielenterveyspotilaiden asemaa Suomessa?

Mielenterveys on äärimmäisen tärkeä asia meille kaikille, eikä siitä puhuta riittävästi. Pidän tärkeänä, että mielenterveys ja hyvinvointi nostetaan politiikan läpileikkaaviksi teemoiksi, joilloin voidaan edistää asiaa kokonaisvaltaisemmin.
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat tärkeitä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista pitää huolehtia, sekä tarjota kattavasti esim. liikunta- ja kulttuuripalveluita.
Tarvitaan enemmän matalan kynnyksen palveluita, joista voi hakea apua. Mielenterveysosaamista pitää myös lisätä esim. opettajien parissa, jotta he osaavat ohjata nuoria. Mielenterveydestä pitää huolehtia myös työterveydessä.
Mielenterveys ei saa olla säästökohde. Mielenterveyspotilaita ei saa syyllistää eikä sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle.

View more

Jos olisit lintu, minne lentäisit?

Olisin mielelläni eteläinen lintu, joka voisi lentää eräiden suomalaispoliitikkojen ikkunan taakse kertomaan, että:
" Kuten me linnut, eivät myöskään ilmansaasteet tai ympäristöongelmat katso valtion rajoja. Älä siis vihaa kansainvälisiä toimielimiä kuten EU:ta, vaan pyri ratkaisemaan sen avulla kansainvälisiä ongelmia. Tsirp. "

View more

Olet aktiivinen sekä HLBTI-asioissa, Politiikassa, että kirkon asioissa. Koetko koskaan, että toimiminen kaikissa näissä johtaa umpikujaan tai sellaisiin ristiriitoihin, joiden vuoksi et voi tai halua ottaa mitään kantaa astumatta kenenkään varpaille? "Yhteen suuntaan kumarrat, toiseen pyllistät".

En koe, että aiheutuisi noin vakavia ristiriitoja, mutta toki välillä erilaiset piirit aiheuttavat vähän hankaluuksia.
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvissa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat ottaneet kirkon (tai oikeastaan kirkkoon liitettyjen) mielipiteet hyvin rankasti ja kokevat suurta mielipahaa. Tällaisille yksilöille on joskus hankala perustella, miten voin toimia aktiivisesti seurakunnassa. He ovat kuitenkin ymmärtäneet, kun olen selittänyt, ettei oman kristillisen näkemykseni mukaan seksuaali- tai sukupuolivähemmistöissä ole mitään väärää. Pyrin parhaani mukaan toimimaan kirkossa siten, että se toivottaisi tervetulleiksi kaikenlaiset jäsenet.
Kirkossa toimii paljon konservatiiveja, joiden kanssa joudun vääjäämättä hieman napit vastakkain -tilanteisiin. Niistä on kuitenkin selvitty. Joskus on vain tyydyttävä toteamaan, että on asioista ihan eri mieltä. Homokysymykset nousevat kirkossa esiin vain harvoin, joten se ei estä muuta tekemistä. Rippileirit yms. on sujuneet hyvin, vaikka pappi/henkilökunta olisikin kanssani täysin eri mieltä, sillä riparin pääsanoma ei ole kummankaanlaisessa tulkinnassa seksuaalisuudesta.
Politiikka ja seurakunta harvoin sotkeutuvat keskenään. Poliitikkona (kunta, eduskunta) ajan tasa-arvoista avioliittolakia ja muutenkin hlbti-oikeuksia ja tasa-arvoa. Lakialoite ei koske kirkkoa. Seurakunta-aktiivina ajan hlbti-asioita seurakunnan sisällä. Ehkäpä jonain päivänä olen kirkolliskokouksessa äänestämässä sen puolesta, että kirkko itse päättää vihkiä myös samaa sukupuolta olevat parit.

View more