’s Profile Photo
Kaola also answered this question with: "Beznadziejny koleś tak samo ja ten głupi program... idealnie do niego pasuje..."