etik /├ętik/ n 1 kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 2 nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat; -- pembangunan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat dalam proses pembangunan

Terjawab ya.