Aký je význam tvojho mena?

Význam mena Michal:
pochádza z hebrejského "Micha´el", t.j. "kto je ako Boh", "podobný Bohu". V Biblii je archanjel Michal vodcom nebeských zástupov. Otázka "Kto je ako Boh?" je vlastne bojovným pokrikom s ktorým zástup anjelov vstupoval do boja proti Satanovi a jeho služobníkom. Dnes je anjel Michal patrónom bojovníkov. O tom, že meno Michal je obľúbené v celej histórii svedčí množstvo nositeľov tohto mena na kráľovských dvoroch.