Ask @Mindi_best:

Mình đã lỡ 3ng, 1ng từng là thanh mai trúc mã, cậu ấy rất hiểu mình, chiều chuộng, yêu thương. 1 ng từng bỏ cả bạn bè lao đi tìm mình vì nghe bạn mình bảo mình đi 1 mình về nhà. Và 1ng dành mọi thứ tốt nhất cho mình, nhường nhịn mình, mọi thứ đều theo mình. Mình có phải rất đáng ghét không ...

Còn tớ, tớ cũng đáng ghét

View more

Next