@Minh_nguyeen

Minh Nguyễn

What others replied to:

Mọi người nghĩ sao về người con trai sau khi chia tay lại đi lan truyền ảnh nhạy cảm của người con gái ra ngoài?

show all (26)

rất là hèn hạ bạn nhé :) nghĩ thôi đã thấy ghê tởm
loại người này thì người con gái nên cảm thấy may mắn vì đã quyết định chia tay :)

Language: English