Diabełek z dobrego Świata also answered this question with: "Człowiek inteligenty wykorzystuje swoją mądrość w praktyce, a człowiek mądry jej nie praktykuje"