Jeżeli pijąc alkohol można stać się alkoholikiem, to gdy pijąc fantę można stać się fanatykiem?

¥ Kuba GR ▼
Można stać się "apostołem" mówiąc : uwielbiam fantę pijam ją często ::: na teraz refleksja ::: gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.
przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem;
Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku.
zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się?
Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji,
Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy,
Zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże.
Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóż to może znaczyć?
Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili

View more