Ask @Mmichcio:

Jak mija niedziela?💕

Martyna Kypta
Git śpiewałem właśnie o wielbłądzie: xD https://www.tekstowo.pl/piosenka,mis_i_margolcia_oraz_agnieszka,wielblad.html: https://www.youtube.com/watch?v=HtpFZgCKw-0 Co to za zwierzę strasznie garbate,
ma garbatą mamę, garbatego tatę
Wiel, wiel, wielki wielbłąd
Z wiel, wiel, z wielkim garbem
W garbie wodę nosi pić nie musi prosić /x2
Gdy z karawaną idzie po słońcu
nigdy nie marudzi, że jest mu gorąco
Wiel, wiel, wielki wielbłąd
Z wiel, wiel, wielkim garbem
W garbie wodę nosi pić nie musi prosić /x2
Co to za zwierzę strasznie garbate,
ma garbatą mamę, garbatego tatę
Wiel, wiel, wielki wielbłąd
Z wiel, wiel, z wielkim garbem
W garbie wodę nosi pić nie musi prosić /x2: xDDDD spokojnego wieczoru

View more

Jak się uczysz?

Martyna Kypta
Już skończyłem szkołę: https://www.youtube.com/watch?v=EN0U541NPQ8 :Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania widzów swojego kanału. Odpowiada między innymi na pytanie, Ile stopni ma zimny czekista, Władimir Putin? Opowiada o Teodorze Jeske-Choińskim, stacji TVN, rozbiciu Jugosławii oraz Czechosłowacji przez Niemców. Wyjaśnia również, czy jest zwolennikiem wprowadzenia prawa precedensowego i w jaki sposób powinno wyłaniać się sędziów Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego

View more

Refleksja 2: kontynuacja

WojtekÓK▼
Mężowie do Lota: Kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście zięciów synów córki wszystko co do ciebie należy wyprowadź z tego miejsca Zniszczymy to miejsce głośna jest na nich skarga przed Panem posłał nas Pan byśmy je zniszczyli Wyszedł Lot powiedział zięciom swoim którzy mieli pojąć jego córki za żony mówiąc: Wstańcie wyjdźcie z tego miejsca bo Pan zniszczy to miasto zięciom wydawało się że żartuje gdy wzeszła zorza przynaglali aniołowie Lota mówiąc: Wstań weź żonę swoją 2 córki które się tu znajdują byś nie zginął wskutek winy tego miasta Lot: Oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich okazałeś wielką łaskę wobec mnie zachowując mnie przy życiu Lecz ja nie zdążę ujść w góry zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę jest miasto w pobliżu do którego mogę uciec Jest ono małe Pozwól mi proszę tam uciekać jest ono małe w nim ocalę życie w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie: Nie zniszczę tego miasta o którym mówiłeś Schroń się szybko bo nie mogę nic uczynić dopóki tam nie wejdziesz Dlatego to miasto nazywa się Soar Gdy słońce wzeszło nad ziemią Lot wszedł do Soaru Wtedy Pan dał na Sodomę Gomorę deszcz siarki ognia zniszczył miasta cały okrąg wszystkich mieszkańców miast roślinność ziemi żona Lota obejrzała się za siebie stała się słupem soli Abraham rano udał się na to miejsce spojrzawszy na Sodomę Gomorę na całą okolicę ujrzał że dym wznosił się z ziemi jak dym z pieca Bóg niszcząc miasta okręgu wspomniał na Abrahama ocalił Lota od zagłady gdy niszczył miasta w których mieszkał Lot Potem wyszedł Lot z Soaru zamieszkał w górach a z nim 2 córki Bał się mieszkać w Soarze Zamieszkał więc w jaskini z córkami

View more

Jaka masz opinie o dzisiejszych ludziach?

♥Hope♥
Refleksja: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie Gomorze że grzech ich jest bardzo ciężki Zstąpię więc zobaczę czy postępowali we wszystkim tak jak głosi krzyk Potem odwrócili się mężowie poszli stamtąd do Sodomy Abraham stał nadal przed Panem zbliżywszy się Abraham rzekł: rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy ich zgładzisz nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na pięćdziesięciu sprawiedliwych którzy są w nim? Nie dopuść byś miał uczynić coś podobnego by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym by sprawiedliwego spotkało to samo co bezbożnego Nie dopuść do tego Czy ten który jest sędzią całej ziemi nie ma stosować prawa? rzekł Pan: Jeśli znajdę w mieście Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Abraham rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić choć jestem prochem popiołem Może zabraknie pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych czy zniszczysz całe miasto z powodu tych pięciu rzekł: Nie zniszczę jeżeli znajdę tam czterdziestu pięciu Na to ponownie odezwał się do niego rzekł: Może znajdzie się tam czterdziestu odpowiedział: Nie uczynię ze względu na tych czterdziestu rzekł: Niech nie gniewa się Pan proszę że jeszcze mówię: Może znajdzie się tam trzydziestu odpowiedział: Nie uczynię jeśli znajdę tam trzydziestu rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana: Może znajdzie się tam dwudziestu odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu rzekł: Niechaj się nie gniewa Pan proszę gdy jeszcze raz mówić będę: Może znajdzie się tam dziesięciu odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dziesięciu odszedł Pan gdy skończył rozmowę z Abrahamem Abraham zaś wrócił do miejsca swego zaraz kontynuacja

View more

Co było fajne w czasach Twojego dzieciństwa, a teraz już nie jest?

Za mojego dzieciństwa pamiętam i to był duży plus najchętniej wychodziło się na plac pokopać w piłkę i wtedy nie chodziło się ze smartphonem tylko z telefonem na klawisze dopiero potem wychodziło się ze smartphonem jak było się starszym co za tym idzie za tego czasu dzieciństwo miało się bardziej na dworze a nie jak teraz pokolenie od razu smartphony tablety mają i dzieciństwa nie mają na dworze tylko przed komputerem grając: mówiąc krótko fajnie że wtedy za mojego dzieciństwa nie było takiej technologii miłego dnia xDDDDD

View more

Co jest dla Ciebie ważniejsze: przyjaźń czy miłość?

Gusia♥
Poprzez przyjaźń może powstać lepsza dobra rozsądna owocna miłość ----
Refleksja: O nieczystości mówił sam Jezus, wskazując na serce jako podmiot wszelakiej nieczystości duchowej, także seksualnej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota ------
: O nieczystości w znaczeniu moralnego nieporządku w nieczystości seksualnej nauczał apostoł Paweł z Tarsu: Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał, (...) mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie

View more

Piosenka na wieczór? ^^

Buszekkk
https://www.youtube.com/watch?v=S7lJsZE2obY Ciekawostka: najstarszy kościół na świecie: Dura-Europos, zbudowane jako twierdza przez Seleucydów ok. 300 r. przed Chr., było kwitnącym miastem aż do podbojów perskich w 256 r. Od tego czasu pozostawało niezamieszkałą ruiną na pustyni. Kiedy archeologowie odkryli to miejsce i w latach 20-30 XX w. prowadzili wykopaliska, miasto nazwano „Pompejami pustyni”. Między innymi odkryto tutaj budynek, którego parter służył jako kościół, miejsce zgromadzeń chrześcijańskich, a piętro jako pomieszczenia mieszkalne. Kościół, mieszczący około 60 osób, funkcjonował tutaj około roku 230, zatem jest to najstarszy znany budynek kościelny na świecie. Na ścianach odkryto malowidła ukazujące m.in. Jezusa jako Dobrego Pasterza (J 10,14), uzdrowienie paralityka (Mt 9,6) czy Piotra idącego po wodzie do Jezusa (Mt 14,30). Od czasów apostolskich aż do edyktu Konstantyna w 313 r. chrześcijanie w Imperium Rzymskim nie mogli budować osobnych budynków sakralnych i spotykali się w domach, które służyły jako kościoły (por. Dz 2,46). Polecamy artykuł ks. Dariusza Zalewskiego, w którym jest szczegółowo opisany dom-kościół w Dura Europos i jego znaczenia dla chrześcijaństwa.
Strona internetowa LaStampa podkreśla, że to miejsce, które jest wspaniałym materialnym świadectwem funkcjonowania pierwszych wspólnot chrześcijańskich, uległo zniszczeniu w wyniku wojny w Syrii. Już od 2011 r. archeologom nie pozwalano odwiedzać Dura Europos, ponieważ tereny te były kontrolowane przez rebeliantów. Niestety, demokratyczna opozycja walcząca z władzą (a właściwie terrorystyczne organizacje, w których nazwach obowiązkowo pojawia się słowo „islam”) nie tylko nie odniosła się z szacunkiem do unikatowych zabytków historii, ale przyczyniła się do ich całkowitego zniszczenia.
Czytaj cały tekst na szlomo.org.
Wygląda na to, że ten szacunek do chrześcijaństwa jest tylko kłamliwą deklaracją czynioną w ramach takija – czyli oszukiwania niewiernych w celu szerzenia islamu. Widzimy przecież, że w krajach muzułmańskich muzułmanie bezczeszczą i niszczą kościoły oraz zabytki chrześcijańskie, i przyjeżdżając do Europy czynią to samo, kiedy czują się bezkarni i mogą ukazać prawdziwe oblicze islamu

View more

Witam witam, jak tam zdrowie i samopoczucie Twoje? 😇😇

Buszekkk
Hej dobrze stabilnie: ciekawostka sobotnia: Wiele jej przepowiedni dotyczyło Polski, także ta związana z III wojną światową. Według niej kolejna wojna ma być bezpośrednio związana z użyciem broni jądrowej. Po tym kataklizmie najbardziej zniszczone będą Niemcy. Podobnie jak Dania i Holandia, nasi zachodni sąsiedzi mają zostać zalani wodą. Stolica Francji ma natomiast spłonąć, ale z czasem się odbuduje. Obronną ręką z kataklizmu wyjdzie tylko Polska. I to od niej ma zależeć przyszłość Europy po III wojnie światowej. Żadne miasto w naszym kraju nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Większość polskich miast będzie zagrożona bombardowaniem, a ludność zostanie ewakuowana. Polacy wrócą do kraju po kataklizmie.
"Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski zagrożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnięcie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i przemysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści" - przepowiadała zakonnica. Polska ma zostać ocalona, bo działania wojenne przeniosą się daleko od terenu Polski - w głąb Niemiec. "Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa

View more

Jakaś taka cisza na tym asku 👌🏻

LilKamira
Cisza przed burzą ciekawostka: Najstarsze dokumenty dotyczące produkcji piwa wywodzą się z Mezopotamii. 4000 lat p.n.e. w dwurzeczu Eufratu i Tygrysu zaczęła się rozwijać kultura Sumerów. Wygrawerowane w glinianych tabliczkach rysunki oraz teksty w piśmie klinowym opisują warzenie i spożywanie najstarszego znanego piwa – sikaru. Tradycję Sumeru kontynuowali Babilończycy, którzy piwo warzyli z jęczmienia, pszenicy i orkiszu. Znaczenie piwa w kulturze babilońskiej potwierdza kodeks Hammurabiego, którego cztery paragrafy poświęcone są tematyce piwnej. Również w życiu mieszkańców starożytnego Egiptu piwo odgrywało ogromną rolę. Wraz z chlebem stanowiło podstawowy składnik pożywienia i było jednym z najważniejszych darów składanych zmarłym do grobu. W Egipcie znajduje się najstarszy browar, jaki udało się odkryć. Datowany on jest na 3700 r. p.n.e Cywilizacja grecka i rzymska preferowała wino i piwa nie ceniła, ale także na terenie Cesarstwa rzymskiego było ono warzone przez Galów, Celtów i Iberyjczyków Do Europy piwowarstwo z północnej Afryki poprzez Hiszpanię przeniosło się do Galii i Germanii i do czasów Karola Wielkiego piwo wytwarzane było w gospodarstwach domowych. Uprawa chmielu oraz warzenie piwa były w owych czasach przywilejami dóbr klasztornych i jako pierwsze przemysłową produkcję piwa rozpoczęto w klasztorach

View more

Next