@MoeMoemonmon

Phan Vân

Ask @MoeMoemonmon

Làm cách nào để uncrush nhỉ. Mình theo đuổi n gần 2 năm r :x

Tốt nhất là nên quên đi. 🙂 Cậu nên tìm người yêu cậu ấy.

Con gái ko thích thì nói k mẹ đi còn thả thính xong vứt đấy, thù

:))))) tuỳ cậu thôi. 😌

Có người hỏi tớ có nên tiếp tục mối quan hệ không tên không? Theo cậu thì có nên không :)

Không nhé 😘

Language: English