Ask @MohamedAbdElnaser0:

حاجة مملة أوي مبتزهقش!

أنتَ شَايِفها مُمِلّة ، لَكِن أنَا بَستَمتِع بيِها جِداً ، أنا مُحِبّ للِغُة بِشَكلٍ عَام ، وبقرأ رِوايَات وكُتِب كِتيِر حَبّبِتني فِي المَوضوع أكتر .. 🙂💛

View more

+3 answers in: “ليه بتشكل اي كلمة بتكتبها؟”

_

Y")) "P I X Y"
" مَا يِنفَعش تِسيِب نَفسَك لحّد مَا تِوصَل للِمرحَلَة دِي " ..
أهوّ دَه اللّي حَصل بَقي نِعمل إيِه ؟!
رَغم كُلّ التَحذيِرات " النَظرّية جِداً " إنّنا مَا نجيِش عَلّي نَفسِنا للّدَرجَة دِي ومَا نِستّناش لحّد مَا نجِيب آخِرنا ..
جِبنَاه والحمدُ للِه ، حَاسيِن بإنهَاك مُزمِن طول الوَقت ، وإجَابِة أسئلَة زَيّ " إزَيّك " ، أخبَارَك إيِه ؟! ..
بتِرهِقنَا جِداً ، وبنِحتَار ونِسرَح فِي الرَد مِش عَارفيِن نِقول إيِه !!
فبنقول : الحَمدُ للِه عَلي كُل شِيء ..
إجَابِة سؤال بَسيِط زَيّ : مَالَك بَس ؟! فيِك إيِه ؟!
بَقِت تَتّطلّب شَرح مُطَوّل ، وطَاقَة مِش مَوجودَة أصلاً ..
الواحِد بَقي مِش قَادِر يَتواصَل إنسَانِياً وحَاسِس بِوحدَة وزَحمَة وخَنقّة وتُقل سَخيِف زَيّ اللّي بيِحصَل فِي الكَوابيِس البَطيِئة ..
بنِستِخبّي ورَا الـ " Screenshots " لـ " Quotes " ومقَضيّنهَا Scroll بنِكنِس تَحتَها اللّي حَاسِين بيِه فِي الحَقيِقة ..
بِندَوّر عَلّي حَدّ غيِرنا يِقول عَلّي اللّي إحنَا حَاسيِن بيِه !!
مَا تِفهَمش دَه كَسل ولا استِسهَال ولا بَرضو مَفيِش نِفس لِحاجَة ؟!

٢٤/١٢/٢٠١٨
..

View more

شكرا بس مش معقول مسمعتهاش قبل كده

لا سِمعتَها مَرّة واحدَة قَبل كِدة وكَان مِن مُدة ومَاكَانّش التَسجِيل دَه ..
سِمعتَها دِلوقتّي حَوالي ٥ مَرّات ، والسَادَة الزُملاء المُهندسِين فِي المَكتَب هِنا بيٍشكروكِ عَلي الإهداء الجَميِل دَه .. 💛😂😂

View more

+7 answers in: “_💛”
Next