Ask @Moonlight___x___Heaven:

⠀⠀⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛ᴵ ᵒᵖᵉⁿᵉᵈ ᵗʰᵉ ʷⁱⁿᵈᵒʷ ᵃⁿᵈ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉ ˢᵘⁿ ᶠˡᵒᵒᵈᵉᵈ ᵐʸ ʰᵒᵘˢᵉ ᵃⁿᵈ ᴸᵒᵛᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶠˡᵒᵒᵈᵉᵈ ᵐʸ ˢᵒᵘˡ.❜
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀◊┊ ᴸⁱˢᵗᵉⁿ ᵗᵒ ʸᵒᵘʳ ʰᵉᵃʳᵗ. ┊◊⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀»⠀ᴵᵗ ᵏⁿᵒʷˢ ᵃˡˡ ᵗʰⁱⁿᵍˢ. «
⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ᴼⁿᵉ ᵈᵃʸ ʸᵒᵘ ʷⁱˡˡ ʷᵃᵏᵉ ᵘᵖ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉʳᵉ ʷᵒⁿ’ᵗ ᵇᵉ ᵃⁿʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵐᵒʳᵉ ᵗⁱᵐᵉ ᵗᵒ ᵈᵒ ᵗʰᵉ ᵗʰⁱⁿᵍˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ’ᵛᵉ ᵃˡʷᵃʸˢ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴰᵒ ⁱᵗ ⁿᵒʷ.❜
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┊ http://goo.gl/YgfTuZ
⠀⠀⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

View more

Cytat, który Cię opisuje


⠀⠀⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛ ᴵ ᵏⁿᵒʷ ⁱᵗ ˢᵉᵉᵐˢ ʰᵃʳᵈ ˢᵒᵐᵉᵗⁱᵐᵉˢ ᵇᵘᵗ ʳᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵒⁿᵉ ᵗʰⁱⁿᵍ. ᵀʰʳᵒᵘᵍʰ ᵉᵛᵉʳʸ ᵈᵃʳᵏ ⁿⁱᵍʰᵗ, ᵗʰᵉʳᵉ'ˢ ᵃ ᵇʳⁱᵍʰᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵈᵃʸ ᵃᶠᵗᵉʳ ᵗʰᵃᵗ. ˢᵒ ⁿᵒ ᵐᵃᵗᵗᵉʳ ʰᵒʷ ʰᵃʳᵈ ⁱᵗ ᵍᵉᵗ, ˢᵗⁱᶜᵏ ʸᵒᵘʳ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᶜʰᵉˢᵗ ᵒᵘᵗ, ᵏᵉᵉᵖ ʸᵃ ʰᵉᵃᵈ ᵘᵖ... ᵃⁿᵈ ʰᵃⁿᵈˡᵉ ⁱᵗ. ❜
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀◊┊ ᴿᵉᵃˡⁱᵗʸ ⁱˢ ʷʳᵒⁿᵍ, ┊◊⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀»⠀ᵈʳᵉᵃᵐˢ ᵃʳᵉ ᶠᵒʳ ʳᵉᵃˡ. «
⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ᴾᵃⁱⁿ ⁱˢ ᵗᵉᵐᵖᵒʳᵃʳʸ. ᴵᵗ ᵐᵃʸ ˡᵃˢᵗ ᵃ ᵐⁱⁿᵘᵗᵉ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵒʳ ᵃⁿ ʰᵒᵘʳ, ᵒʳ ᵃ ᵈᵃʸ, ᵒʳ ᵃ ʸᵉᵃʳ, ᵇᵘᵗ ᵉᵛᵉⁿᵗᵘᵃˡˡʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁱᵗ ʷⁱˡˡ ˢᵘᵇˢⁱᵈᵉ ᵃⁿᵈ ˢᵒᵐᵉᵗʰⁱⁿᵍ ᵉˡˢᵉ ʷⁱˡˡ ᵗᵃᵏᵉ ⁱᵗˢ ᵖˡᵃᶜᵉ. ❜
⠀⠀
⠀⠀⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

View more

⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛ ᴺᵉᵛᵉʳ ᶠᵉᵃʳ ˢʰᵃᵈᵒʷˢ, ᶠᵒʳ ˢʰᵃᵈᵒʷˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵒⁿˡʸ ᵐᵉᵃⁿ ᵗʰᵉʳᵉ ⁱˢ ᵃ ˡⁱᵍʰᵗ ˢʰⁱⁿⁱⁿᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ˢᵒᵐᵉʷʰᵉʳᵉ ⁿᵉᵃʳ ᵇʸ. ❜
⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ᵀʷⁱˡⁱᵍʰᵗ, ᵃⁿᵒᵗʰᵉʳ ᵈᵃʸ ᶜᵒᵐᵉˢ ᵗᵒ ᵃⁿ ᵉⁿᵈ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴺᵒ ᵐᵃᵗᵗᵉʳ ʰᵒʷ ᵇᵉᵃᵘᵗⁱᶠᵘˡ ᵗʰᵉ ᵖˡᵃᶜᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ʷᵃˢ ᵗᵃᵏᵉ ᵃⁿᵒᵗʰᵉʳ. ❜
⠀⠀
⠀⠀⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

View more