Gabriella Kępka also answered this question with: "Nie Zdecydowanie nie"
error@dollfiehime