You know, như thế thì có thể đi được khắp nơi, tự do tự tại, vui thì sang mỹ, buồn thì đi pháp ngắm sông seine, sang ý ăn pizza. Còn nhìn thấy trc tương lai cả cuộc đời thế sẽ rất nhàm chán . Kp Điều thú vị của cs là mình sẽ ko biết trc ngày mai sẽ ntn sao.

Thế thì nên chọn khả năng quay ngược khá khứ làm lại cuộc đời
+3 answers in: “Nếu được chọn 1 siêu năng lực mực sẽ chọn có khả năng nào”