Ê app này hay mà sao m k rủ t chơi?

MucMocMeo’s Profile Photo
Nó xuất hiện từ năm 2014 rồi má
Bà là người rừng à =)))

Ngày xưa có thấy nhưng tưởng nó là web thôi nên không thích dùng nhờ cái bài blog của m t mới biết nó có app ?

Hoá ra cái bài post của tôi cũng có ích phết nhỉ :))
Khai sáng cho những thành phần “xa lánh cộng đồng” như c =)))