Ask @MucMocMeo:

Nói chuyện thì mình nói nhiều lắm, nhưng mà thân thiết thật sự thì không có ai. Giống như là đôi lúc cứ nghĩ nó sẽ mãi mãi là như vậy nhưng chẳng có gì là mãi mãi với thời gian. "Thời gian sẽ thay đổi tất cả." Cũng có giữ mối quan hệ nhưng toàn thấy có vẻ 1 chiều nên cũng dừng luôn

Mqh quen biết qua Internet hầu như là thế mà :))

View more

+17 answers in: “Chào M :P Kì nghỉ lễ của M thế nào?”
Next