Ask @MuhammadAliKhokhar:

Sha'ir kya kehta hai?

تمھاری آنکھیـــــں غزال آنکھیــــں ، مئے میـــں ڈوبی نڈھال آنکھیــــں....

فراق آنکھیــــں ، وصال آنکھیـــــــں ، رقص آنکھیـــــں دھمال آنکھیــــں
Next