Ask @MuhammedCanMuratoglu:

People you may like

'Kendini geliştirme, insanın sürekli olarak eksik yanlarını bulup onlardan kurtulmasıdır. (Master Li Hongzhi, Falun Gong Falun Data Founder'ın kurucusu)'' Kendi eksik yanlarını bulmakta iyi misin? Ve onlardan kurtulmakta?

Söylediğin şeyin zamana ve çevre etkenlere göre değişiklik göstermesi bakımından ortada. Günümüz insani çevresi elverişli olmadığı ve belirsiz zaman eksenin de yaşadığımız için maalesef iyi değilim.

View more

Next