Ask @Muni_1:

! الله يسعدككك بسسععآده تغنيكك عن الخخلقّ، الله يحميككك من ككل ششر يضركك ، ومنن ككل شخصص يوجععكك ، ومن ككل خططيه تججي في ططرريق سععادتتكك الله يفرححكك ويبععددد عنن ملاممححكك الححزن ، وينوورر دروببكك بكلل خخططوه تخططيهها... الله يجععلكك من السععيدين بالدنياآ برضضآ ربههم وبالاخخره حبيت اسعدك ❤

.مغلق
ما اعرف ارد على كلام زي كذا
بس الله يسعدك

View more

Next