Ask @Myforever1110:

Tôi là con gái -.- cô ấy nói cần thời gian, nhưng nó quá lâu với tôi. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó được. Tệ thật !

Woa thật bạo nha
T ủng hộ cậu
Còn phần còn lại, đừng suy nghĩ quá nhiều, cái gì sẽ đến thôi ❤

View more

+1 answer in: “Bạn thân của tôi, cô ấy đang ngày càng xa cách tôi, cô ấy nói cần thời gian để bình thường lại. Nhưng nó quá lâu đối với một người mất kiên nhân như tôi. Tôi thực sự rất mệt mỏi, nên làm thế nào đây?”

Bạn thân của tôi, cô ấy đang ngày càng xa cách tôi, cô ấy nói cần thời gian để bình thường lại. Nhưng nó quá lâu đối với một người mất kiên nhân như tôi. Tôi thực sự rất mệt mỏi, nên làm thế nào đây?

:( có phải đã tỏ tình rồi chăng?
Nếu mệt mỏi sao c không đi thư giãn để bình thuờng lại như cách cô ấy đã làm
Nếu thật sự mất kiên nhẫn thì hay hỏi trực tiếp rằng 1 là làm bạn thân lại bthuong, 2 là....

View more

+1 answer Read more
Next