Bé Thư also answered this question with: "Ai cũng được"