Bác Hành also answered this question with: "T nghĩ nếu m hôn 3 đứa nt mà k có cảm xúc j thì cx k tính là hôn đâu"

The answer hasn’t got any rewards yet.