@NOCXTUMORT3

▸⠀the heir of LIONS

Ask @NOCXTUMORT3

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀ᴛᴏ⠀⠀⠀ @XNEWJULIETX ⠀♡⠀ ❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/LABELLEETLABETE__03
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❰❰❰⠀⠀tout⠀dépend⠀de⠀toi⠀maintenant⠀⠀ ❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷M̷A̷ ̷B̷E̷L̷L̷E̷⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᴛᴏ XNEWJULIETX

Related users

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀ᴛᴏ⠀⠀⠀ @XNEWJULIETX ⠀♡⠀ ❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/LABELLEETLABETE__00
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❰❰❰⠀⠀ᴵ'ᵐ ᶰᵒᵗ ᵍᵒᶰᶰᵃ ̷ʰ̷ᵘ̷ʳ̷ᵗ̷ ʸᵒᵘ.⠀ᴰᵒ ʸᵒᵘ ᵇ̤ᵉ̤ˡ̤ᶤ̤ᵉ̤ᵛ̤ᵉ̤ ̤ᵐ̤ᵉ?⠀⠀ ❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷D̷A̷N̷G̷E̷R̷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᴛᴏ XNEWJULIETX

⠀♡

XNEWJULIETX’s Profile Photoヽʜᴇʟᴏɪsᴇ⠀ⁿ͟ᵉ͟ʷ͟ ͟ʲ͟ᵘ͟ˡ͟ⁱ͟ᵉ͟ᵗ͟
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀♡⠀⠀⠀this is different, this feeling ⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ᵏᶰᵒʷ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᶤᶰ ˡᵒᵛᵉ ʷʰᵉᶰ ʸᵒᵘ ᶜᵃᶰ'ᵗ ᶠᵃˡˡ ᵃˢˡᵉᵉᵖ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰⠀⠀⠀ ʳᵉᵃˡᶤᵗʸ ᶤˢ ᶠᶤᶰᵃˡˡʸ⠀ᵇᵉᵗᵗᵉʳ ᵗʰᵃᶰ ʸᵒᵘʳ ᵈʳᵉᵃᵐˢ.⠀⠀⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Y̷O̷U̷'̷R̷E̷ ̷M̷Y̷ ̷B̷E̷T̷T̷E̷R̷ ̷H̷A̷L̷F̷⠀⠀▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
this is different this feeling

P0TI0N’s Profile Photo⠀⠀⠀₊˚. ⋆ ⠀k!ller⠀⠀shangri-lah
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⠀♡⠀⠀⠀⠀m i s s⠀⠀ ꜱ ᴀ ᴛ ɪ ɴ ᴇ ⠀⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cᵃᶰ ᴵ ᶤᶰᵛᶤᵗᵉ ʸᵒᵘ ᶠᵒʳ ᵃ ᶜᵘᵖ ᵒᶠ ᵈᵉˡᶤᶜᶤᵒᵘˢ ᵗᵉᵃ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰⠀⠀⠀ ˡ’ᵉᵃᵘ⠀ᶠᵃᶤᵗ⠀ᵖˡᵉᵘʳᵉʳ,⠀ˡᵉ⠀ᵛᶤᶰ⠀ᶠᵃᶤᵗ⠀ᶜʰᵃᶰᵗᵉʳ.⠀⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷B̷E̷A̷U̷T̷Y̷ ̷&̷ ̷M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
m i s s ꜱ ᴀ ᴛ ɪ ɴ ᴇ

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚ Jeżeli ktoś chciałby stworzyć dla Ciebie konto, jaki wizerunek mógłby brać pod uwagę?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⌕⠀⠀⠀⠀ᴀ ɴ ɴ ᴇ⠀⠀ʜ ᴀ ᴛ ʜ ᴀ ᴡ ᴀ ʏ⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ABSOLUTELY WANTED
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰⠀⠀ᵀᵒ ᵇᵉ ᵇʳᵃᵛᵉ ᶤˢ⠀ᵗᵒ⠀ˡᵒᵛᵉ⠀ˢᵒᵐᵉᵒᶰᵉ⠀ᵘᶰᶜᵒᶰᵈᶤᵗᶤᵒᶰᵃˡˡʸ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷᶤᵗʰᵒᵘᵗ⠀⠀ᵉˣᵖᵉᶜᵗᶤᶰᵍ⠀⠀ᵃ ᶰ ʸ ᵗ ʰ ᶤ ᶰ ᵍ⠀⠀ᶤᶰ⠀⠀ʳᵉᵗᵘʳᶰ.⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷M̷A̷K̷E̷ ̷M̷E̷ ̷H̷U̷M̷A̷N̷ ̷A̷G̷A̷I̷N̷⠀▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ʟᴠᴄɪꜰ honestly  Jeżeli ktoś chciałby stworzyć dla Ciebie konto jaki wizerunek

szukasz jakiejś postaci?

Gdyby ktoś był jeszcze zainteresowany tematyką francuskiej mafii i gangów, to z przyjemnością przyjmę kilka postaci:
1) prawa ręka Theo, jego najlepszy przyjaciel, opiekun całego gangu, księgowy i najbardziej odpowiedzialna osoba w życiu Lionne
2) młoda dziewczyna, sierota która Theo uratował z ulicy - zauroczona w nim, jednak bez wzajemności, traktuje ją jak młodszą siostrę, a tu losy tej dwójki będą zdradzone tylko zainteresowanej osobie
3) pani X - dobra dusza, anioł i sumienie Théo, zwyczajna i prosta dziewczyna, która oczaruje zbrodniarza, a może nawet zrobi z niego ludzi? Wizerunek tutaj mam jednak z góry narzucony.
Poza tymi trzema osobami pewnie przydałby się jakiś przeciwnik - może ktoś z policji? Ktoś, kto by deptał Théo po piętach? No i oczywiście każdego zainteresowanego tematyka gangów we Francji ;)

View more

+ 2 💬 messages

read all

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❰⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀ᴛᴏ⠀⠀⠀⠀⠀ @INGENVE ⠀⠀ ⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀ https://justpaste.it/Complicated__Feelings__00
⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀❰❰⠀ ᴵᶰᵗᶤᵐᵃᶜʸ ᶤˢ ᶰᵒᵗ ᵖᵘʳᵉˡʸ ᵖʰʸˢᶤᶜᵃˡ. ᴵᵗ’ˢ ᵗʰᵉ ᵃᶜᵗ ᵒᶠ ᶜᵒᶰᶰᵉᶜᵗᶤᶰᵍ ʷᶤᵗʰ
⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵒᵐᵉᵒᶰᵉ⠀⠀ˢᵒ⠀⠀⠀ᵈ⠀ᵉ⠀ᵉ⠀ᵖ⠀ˡ⠀ʸ,⠀⠀ ʸᵒᵘ⠀⠀ᶠᵉᵉˡ⠀⠀ˡᶤᵏᵉ⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀ ̷Y̷O̷U̷⠀C̷A̷N̷⠀⠀S̷E̷E̷⠀⠀I̷N̷T̷O̷⠀⠀T̷H̷E̷I̷R̷⠀⠀S̷O̷U̷L̷
⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᴛᴏ INGENVE

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀ᴛᴏ⠀⠀⠀⠀ @LAYMXDOWN ⠀⠀ ⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ https://justpaste.it/Beauty__and__Beast__01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰⠀ᴹʸ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗˢ ʷᶤˡˡ ᵉᶜʰᵒ ʸᵒᵘʳ ᶰᵃᵐᵉ, ᵘᶰᵗᶤˡ ᴵ ˢᵉᵉ ʸᵒᵘ ᵃᵍᵃᶤᶰ⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷C̷R̷O̷S̷S̷ ̷T̷H̷E̷ ̷R̷O̷O̷M̷ ̷Y̷O̷U̷R̷⠀S̷I̷L̷H̷O̷U̷E̷T̷T̷E̷⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᴛᴏ LAYMXDOWN

Q&A⠀❯⠀ ͟ᵃ͟ʳ͟ᵉ͟ ͟ʸ͟ᵒ͟ᵘ͟ ͟ᵃ͟ ͟ᵛ͟ᶤ͟ˡ͟ˡ͟ᵃ͟ᶤ͟ᶰ͟ ͟ᵒ͟ʳ͟ ͟ᵃ͟ ͟ʰ͟ᵉ͟ʳ͟ᵒ͟ˀ⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⠀⌕⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʀᴏ ᴏʀ ᴀ ᴠɪʟʟᴀɪɴ?⠀⠀⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶠᶤᶰᵉ,⠀ᵐᵃᵏᵉ⠀ᵐᵉ⠀ʸᵒᵘʳ⠀ᵛ ᶤ ˡ ˡ ᵃ ᶤ ᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰⠀⠀ᶤ⠀ʲᵘˢᵗ⠀ᶰᵉᵉᵈ⠀ᵃᶰ⠀⠀ ᵃ ᶰ ᵍ ᵉ ˡ⠀⠀ ᵇʸ⠀ᵐʸ⠀ˢᶤᵈᵉ⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷I̷'̷M̷ ̷N̷O̷T̷ ̷A̷ ̷H̷E̷R̷O̷ ̷A̷N̷Y̷M̷O̷R̷E̷⠀▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
QA ᵃʳᵉ ʸᵒᵘ ᵃ ᵛᶤˡˡᵃᶤᶰ ᵒʳ ᵃ ʰᵉʳᵒˀ

❛ ˢ ᵘ ᵐ ᵐ ᵉ ʳ ⠀ᶜ ᵃ ᵐ ᵖ ♡ ‣ zdjęcie z ulubionego miejsca, który odwiedziła Twoja postać

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀ ᴇᴠᴇʀʏ⠀⠀ᴘʟᴀᴄᴇ⠀⠀ᴡɪᴛʜ⠀⠀ʜ⠀ᴇ⠀ʀ⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Oh!⠀si⠀tu⠀pouvais lire dans mon coeur, tu
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰⠀⠀verrais⠀la⠀place⠀où⠀je⠀t’ai⠀ mise!⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷L̷'̷A̷M̷O̷U̷R̷⠀V̷R̷A̷I̷⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ˢ ᵘ ᵐ ᵐ ᵉ ʳ ᶜ ᵃ ᵐ ᵖ   zdjęcie z ulubionego miejsca który odwiedziła Twoja postać

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀✉⠀⠀ᴛᴏ⠀ @ALRIGHTY__APHRODITE ⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀ https://justpaste.it/BLEED__THE__SAME__01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰❰⠀ ᶤᶠ ʸᵒᵘ ᶠᵉᵉˡ ˡᶤᵏᵉ ᴵ ᶠᵉᵉˡ ᵖˡᵉᵃˢᵉ ˡᵉᵗ ᵐᵉ ᵏᶰᵒʷ ᵗʰᵃᵗ ᶤᵗ'ˢ ʳᵉᵃˡ⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷C̷A̷N̷'̷T̷ ̷T̷A̷K̷E̷ ̷M̷Y̷ ̷E̷Y̷E̷S̷ ̷O̷F̷F̷ ̷O̷F̷ ̷Y̷O̷U̷⠀ ▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᴛᴏ ALRIGHTYAPHRODITE

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴏ⠀⠀⠀ @FRVGIL3 ⠀⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ https://justpaste.it/Unbridled___Passion16
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰❰⠀⠀ᵖˡᵉᵃˢᵉ⠀ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉ⠀ᵐᵉ⠀ʷʰᵉᶰ⠀ᴵ⠀ˢᵃʸ ᴵ ˡ̤ᵒ̤ᵛ̤ᵉ ʸ̤ᵒ̤ᵘ⠀⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷J̷E̷A̷L̷O̷U̷S̷Y̷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᴛᴏ FRVGIL3

Którzy aktorzy tworzą Twój ulubiony ship?

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡⠀⠀⠀ᴅᴀᴘʜɴᴇ ⠀ &⠀⠀ꜰʀᴇᴅ⠀⠀⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sᵃʳᵃʰ⠀ Mᶤᶜʰᵉˡˡᵉ⠀ Gᵉˡˡᵃʳ⠀ ᵃᶰᵈ ⠀ Fʳᵉᵈᵈᶤᵉ⠀ Pʳᶤᶰᶻᵉ ⠀ᴶʳ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰⠀⠀ ᵀʳᵘᵉ ⠀ˡ ᵒ ᵛ ᵉ⠀ ˢᵗᵒʳᶤᵉˢ⠀ᶰᵉᵛᵉʳ⠀ʰᵃᵛᵉ⠀ᵉᶰᵈᶤᶰᵍˢ.⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷ ̷C̷E̷L̷E̷B̷R̷I̷T̷I̷E̷S̷ ⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
Którzy aktorzy tworzą Twój ulubiony ship

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴏ⠀⠀⠀ @FRVGIL3 ⠀⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ https://justpaste.it/Unbridled___Passion14
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰❰⠀⠀ᶜʳᵃʷˡᶤᶰᵍ⠀⠀ᵘ ᶰ ᵈ ᵉ ʳ ᶰ ᵉ ᵃ ᵗ ʰ⠀⠀ᵐʸ⠀⠀ˢᵏᶤᶰ⠀⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷S̷W̷E̷E̷T̷⠀T̷A̷L̷K̷⠀W̷I̷T̷H̷⠀A̷⠀H̷I̷N̷T̷⠀O̷F̷⠀S̷I̷N̷⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᴛᴏ FRVGIL3

🌷 Z okazji Dnia Kobiet w odpowiedzi oznacz najpiękniejszą dziewczynę na asku!

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ @FRVGIL3 ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢʰᵉ ᶤˢ ᵗʰᵉ ᵒᶰˡʸ ᵒᶰᵉ ʷʰᵒ ᵘᶰᵈᵉʳˢᵗᵃᶰᵈˢ⠀ʰᵒʷ⠀ᴮᴿᴼᴷᴱᴺ⠀ᴵ ᵃᵐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰⠀⠀ᴬ ᵐᵃᶰ ᶤˢ ˡᵘᶜᵏʸ ᶤᶠ ʰᵉ ᶤˢ ᵗʰᵉ ᶠᶤʳˢᵗ ˡᵒᵛᵉ ᵒᶠ ᵃ ʷᵒᵐᵃᶰ.⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I̷ ̷W̷I̷S̷H̷ ̷Y̷O̷U̷ ̷T̷O̷ ̷B̷E̷ ̷M̷I̷N̷E̷⠀⠀▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
Z okazji Dnia Kobiet w odpowiedzi oznacz najpiękniejszą dziewczynę na asku

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴏ⠀⠀⠀ @FRVGIL3 ⠀⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ https://justpaste.it/Unbridled___Passion12
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰❰⠀ ᵐʸ⠀ʰᵉᵃʳᵗ⠀ᵏᵉᵉᵖˢ⠀ᵗᵉˡˡᶤᶰᵍ⠀ᵐᵉ⠀ᵗʰᵉ⠀ᵖᵉʳᶠᵉᶜᵗ⠀ˡᶤᵉ⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷I̷T̷'̷S̷J̷U̷S̷T̷ ̷A̷N̷O̷T̷H̷E̷R̷⠀N̷O̷W̷⠀O̷R̷⠀N̷E̷V̷E̷R̷⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᴛᴏ FRVGIL3

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴏ⠀⠀⠀ @FRVGIL3 ⠀⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ https://justpaste.it/Unbridled___Passion10
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰❰⠀ ᵀᵒᶰᶤᵍʰᵗ⠀ᴵ⠀ʷᵃᶰᶰᵃ⠀ᵈʳᵒʷᶰ⠀ᶤᶰ⠀ᵃᶰ ᵒᶜᵉᵃᶰ ᵒᶠ ʸᵒᵘ. ❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀B̷U̷T̷ ̷I̷ ̷K̷E̷E̷P̷ ̷B̷R̷E̷A̷T̷H̷I̷N̷G̷ ̷Y̷O̷U̷ ̷I̷N̷⠀▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᴛᴏ FRVGIL3

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴏ⠀⠀⠀ @FRVGIL3 ⠀⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ https://justpaste.it/Unbridled___Passion08
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰❰⠀ᵀʰᶤˢ ᵏᶤᶰᵍᵈᵒᵐ ᶤˢ ʸᵒᵘʳˢ ᵃᶰᵈ ᵗʰᶤˢ ᵏᶤᶰᵍᵈᵒᵐ ᶤˢ ᵐᶤᶰᵉ. ⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷R̷U̷N̷ ̷⠀W̷I̷T̷H̷ ̷⠀T̷H̷E̷ ̷⠀L̷I̷O̷N̷S̷⠀⠀▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᴛᴏ FRVGIL3

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴏ⠀⠀⠀ @FRVGIL3 ⠀⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ https://justpaste.it/Unbridled___Passion06
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰❰⠀⠀Pourrais-tu⠀⠀⠀a̶⠀i̶⠀m̶⠀e̶⠀r̶⠀ ⠀un ⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀M̷O̷N̷S̷T̷R̷E̷⠀ ̷C̷O̷M̷M̷E̷⠀ ̷M̷O̷I̷ ?⠀▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᴛᴏ FRVGIL3

Merry Christmas! 🎄 🎁

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⠀ 🎅⠀⠀⠀Joyeux Noël à tous!⠀⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cʰʳᶤˢᵗᵐᵃˢ ᶤˢ ᵗʰᵉ ᵈᵃʸ ᵗʰᵃᵗ ʰᵒˡᵈˢ ᵃˡˡ ᵗᶤᵐᵉ ᵗᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰ ᴳᵒᵈ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵍᶤᵛᵉˢ ˢᵒᵐᵉᵒᶰᵉ ᵃ ᵍᶤᶠᵗ ᵗʰᵉʸ ᵃʳᵉ ᶰᵒᵗ ᶜᵃᵖᵃᵇˡᵉ ❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷ ̷O̷F̷⠀ ̷R̷E̷C̷E̷I̷V̷I̷N̷G̷⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
Merry Christmas

✧ :⠀share childhood memories via a photo, video or object

KITTY__CXT’s Profile Photo✞⠀:⠀kitty cat⠀❜
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɢ⠀ɪ⠀ꜱ⠀È⠀ʟ⠀ᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʰᵉ ʳᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳˢ ʰᵉʳ, ʰᵉʳ ᵇᵉᵃᵘᵗʸ ᵃᶰᵈ ᵍʳᵃᶜᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰⠀⠀ ᴹᵉᶰ⠀ᵃʳᵉ⠀ʷʰᵃᵗ⠀ᵗʰᵉᶤʳ⠀ᵐᵒᵗʰᵉʳˢ⠀ᵐᵃᵈᵉ⠀ᵗʰᵉᵐ.⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷ ̷H̷I̷S̷⠀⠀ ̷M̷O̷T̷H̷E̷R̷⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
share childhood memories via a photo video or object

Szukasz jakiejś postaci?

Konkretnie dwóch:
1 )⠀Prawej ręki Théo, jego najlepszego przyjaciela, głosu rozsądku i jednocześnie małego diabła który podsyca wszelkie jego najgorsze cechy, namawiając Lionne do ekspansji swojej władzy i podporządkowania sobie coraz to kolejnych wpływowych osób. Jedyna osoba, której Théo w jakimś stopniu ufa i która widziała wszelkie jego odchyły psychiczne, jakie odziedziczył po dziadku.
WIZERUNKI⠀//⠀Ewan McGregor, Shawn Ashmore, Josh Duhamel, Jude Law, Kevin Connolly, David Walton, Josh Hartnett, James Marsden, Michiel Huisman, Dan Stevens, Luke Bracey. Jestem również otwarty na inne, ewentualne propozycje :)
2 )⠀Drugą postacią jest pewna bohaterka, coś na wzór siostry, najlepszej przyjaciółki jeszcze z czasów zanim Théo trafił do mafii pod skrzydła swojego dziadka. Młoda ma problemy z innymi rodzinami mafijnymi, ma ogromne długi, gdyż próbowała przemycać narkotyki, co zakończyło się fiaskiem. Jest nieco młodsza od Théo. Mam w głowie zarys pierwszego spotkania, postać oddam w naprawdę dobre i cierpliwe ręce.
WIZERUNKI⠀//⠀Olivia Cooke, Caitlin Stasey, Adelaide Kane, Indiana Evans, Chloe Bridges, Cara Delevingne (!), Sarah Hyland, Nicole Gale Anderson, Alexandra Daddario.
Gdyby ktoś był zainteresowany - zapraszam na priv ;)

View more

Szukasz jakiejś postaci

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰⠀⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴏ⠀⠀⠀ @FRVGIL3 ⠀⠀⠀⠀❱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ https://justpaste.it/Unbridled___Passion04
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❰❰⠀⠀Pourquoi⠀mon⠀coeur⠀pleure-t-il ?⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷F̷E̷E̷L̷I̷N̷G̷S̷ ̷I̷ ̷C̷A̷N̷'̷T̷ ̷F̷I̷G̷H̷T̷ ⠀⠀▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᴛᴏ FRVGIL3

Next

Language: English