@NO_1976

⠀㇁; ⠀⠀⠀CORTÉS.

Ask @NO_1976

Sort by:

LatestTop

⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀৲ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀when you come back
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀you will not be you. ⠀⠀and i may
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀not⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀be⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀i.
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/3kfEY
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ @FEUILLEM0RT ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌉
when you come back
  you will not be you

﹛przyjazny anon ﹜ ; doceń tu czyjąś twórczość ! możesz oznaczyć lub nie . okaż sympatię , podziękuj za zaangażowanie , zrób komuś dzień .

Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, podziwiam i zazdraszczam talentów, plus dziękuję, za możliwość współtworzenia, za cierpliwość, do moich różnorakich pomysłów i za chęć uczestniczenia w nich. 🖤
@midnightxqueen @VDUSSHKA @FEUILLEM0RT @Death__Is__Simpler @CHEERFULOBLIVION
Chcę też wyrazić ogromny podziw w stosunku do tych, z którymi nie miałem szansy czegokolwiek napisać, a których czytuję (i którzy wiedzą, że to robię, bo im czasem mówię, że są zajebiści) i tych, których dzisiaj już tu nie ma, ale kiedyś, w jakiś sposób wpłynęli na moje postrzeganie kreatywnego pisania. Dzięki wielkie Wam, ukłon w Waszą stronę!
przyjazny anon  doceń tu czyjąś twórczość możesz oznaczyć lub nie okaż

+ 4 💬 messages

read all

⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀৲ ⠀ your new life is going to cost
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀you⠀ ⠀⠀⠀your ⠀⠀⠀⠀old ⠀⠀⠀one.
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/3jOjV
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ @Death__Is__Simpler ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⌉
your new life is going to cost
  you your

Related users

⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀৲ ⠀ the woods have remembered
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀you⠀ever⠀since⠀you⠀got⠀lost in
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀t⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ h⠀⠀⠀ ⠀ e⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ m
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/3haIk
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ @FEUILLEM0RT ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌉
the woods have remembered


⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀৲ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ you already know how
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀t h i s⠀⠀⠀ ⠀ ⠀w i l l⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀e n d
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/3ha28
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ @malachi___kushner ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⌉
you already know how
  t h i s  w i l l

playlista twojej postaci, to?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀“⠀⠀ ⠀⠀i've had so many names. old names,
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀that⠀only⠀the ⠀wind ⠀and⠀the⠀trees⠀can
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀p r o n o u n c e. ⠀⠀ ; ⠀ https://jpst.it/3gXmr
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀◞⠀ ⠀ᴀɴᴄɪᴇɴᴛ⠀ ɢᴏᴅ ⠀ᴏғ⠀ ᴛʜᴇ⠀ғᴏʀᴇsᴛ⠀ᴅᴇᴇᴘ
⠀⠀
playlista twojej postaci to


⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀৲ ⠀⠀ ⠀ look at me, picking myself
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀back⠀up⠀from⠀the⠀underground
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀( ⠀ ᴾᴼᵀᴱᴺᵀᴵᴬᴸᴸᵞ ᴰᴵˢᵀᵁᴿᴮᴵᴺᴳ ᶜᴼᴺᵀᴱᴺᵀ⠀⠀ )
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/3fxdg
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ @mindplxyer ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌉
look at me picking myself

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒ ﹙ character ﹚jakiego znaku zodiaku jest Twój/Twoja bohater/ka - co to o nim/niej mówi?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
ʟᴠᴄɪꜰ character jakiego znaku zodiaku jest TwójTwoja bohaterka co to o nimniej


⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀৲ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀i was the good kid
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀and⠀it⠀⠀ got⠀ me⠀ ⠀ n o t h i n g.
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/3cPLE
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ @mindplxyer ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌉
i was the good kid
  andit got me


⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀৲ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀no one will ever know
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀the⠀violence⠀it⠀took⠀to⠀become
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀t h i s⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀g e n t l e
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/3bqA3
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ @mindplxyer ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌉
no one will ever know


⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀৲ ⠀all⠀power⠀demands⠀sacrifice
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀a⠀⠀ n⠀⠀ d ⠀ ⠀ ⠀ ⠀p ⠀⠀a ⠀⠀i ⠀⠀n
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/3aVYD
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ @mindplxyer ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌉
allpowerdemandssacrifice
  a n d  p

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀“⠀⠀ ⠀⠀ i stopped being me - long time ago.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀i am⠀sorry⠀mom,⠀ i⠀hope⠀you knew i was ⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀T⠀⠀ ⠀⠀⠀R⠀ ⠀⠀ ⠀Y ⠀⠀ ⠀⠀I⠀⠀⠀⠀ N⠀⠀⠀⠀G.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀───────────────────────────
i stopped being me long time ago
 i

Language: English