Diệu Linh also answered this question with: "Xin chào ! Còn tớ là TDL ^^"