Trân Đàm also answered this question with: "Chắc là cùng một người ở trên nhỉ :))("