Nguyễn Như Quỳnh also answered this question with: "Tui không hay đọc sách chỉ đọc truyện thôi. Ngoài thời gian học thì thú vui duy nhất của mình là ..."