Ask @NTKNhyy:

Ai giúp em bài hóa đc không ạ?!?!?? Em chết mất Phân tử của một hợp chất gồm nhiều nguyên tử nguyên tố X liên kết với 4 nguyên tử H và nặng bằng nguyên tử O a, Tính nguyên tử khối của x. Cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố x b, tính % về khối lg của nguyên tố x trong hợp chất

em chỉ là cô pé cấp high =))

View more