’s Profile Photo
Sandra also answered this question with: "https://www.youtube.com/watch?v=p7q5TQF8bko "Pięknie wyglądasz w tych ciuszkach, ale zostań w bie..."