’s Profile Photo
Medic and Sniper also answered this question with: "S:'-No...Medyk w tym swoim kitlu, wygląda czasem jak panna młoda w sukni.' M:'-Mein Gott...Lewre..."