Ask @Nayyab_malik:

Aj ka din be like?

Zara Turi
Lol xD 😂😂
Start Hoga @zoi18 k khuwab sy 😂
LOL @ZaraTuri maina tuma khuwab main dekha tum bht payari lag rahi thi tumri shadie thi 😍😍😍 hum bhi thy tumra sath bla bla 😂😂😂😂 zara dulha pata hai kon tha ? zara kon tha 😍😍😍 Canteen main jo chaya wala hai naw wo 😂😂 OMG ROFL like seariously? 😂 Hogie kamal ki
agian zara sir k samna Gir gayi ap 😂😂buhahhaha Again hogie apki 😂 And last lecture AGAIN OMG 😂😂 we rock ✌ hira shoucked 😂 btw amazing day 😍😍😍😍 U all r love 😘😘😘😘😘😘😘 love u buddies
stayyyyyyy payari
stayyyyyyy blessed

View more

Next