Ask @Nazarov_NeJ6Z8239NizhnyNovgorodEvdokim:

This user doesn’t have likes yet