Ask @NejlepsiHerci:

Matt LeBlanc z FRIENDS prosiiiim je to moj ublubeny herec...

♡Mɑʈʈ LεBɭɑɳċ♡
💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨

💨ɴʏɴí ᴄʜᴏᴅí s ʜᴇʀᴇčᴋᴏᴜ ᴢᴇ sᴇʀɪáʟᴜᴊᴏᴇʏ ᴀɴᴅʀᴇᴏᴜ ᴀɴᴅᴇʀs

💨ᴊᴍéɴᴏ ᴊᴇʜᴏ ᴅᴄᴇʀʏ - ᴍᴀʀɪɴᴀ ᴘᴇᴀʀʟ - ᴢɴᴀᴍᴇɴáᴍᴏřsᴋá ᴘᴇʀʟᴀ

💨ᴘřᴇᴅ ᴊᴇʜᴏ ʜᴇʀᴇᴄᴋᴏᴜ ᴋᴀʀɪéʀᴏᴜ ʙʏʟ ᴍᴏᴅᴇʟ

💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨
~Lucy♡

View more

Tvoj názor na Evu Green? 💖😍

LADY GAGA ❥ THE END
No, moc jí neznam🙈 Myslim, že hrála v Sirotčinci slečny Peregrinové (?) Tam se mi líbila❤
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
♡Eνɑ Gɽεεɳ♡
💫 ᴊᴇᴊí ᴏᴛᴇᴄ ᴊᴇ šᴠéᴅsᴋéʜᴏ ᴘůᴠᴏᴅᴜ ᴀ ᴍᴀᴛᴋᴀ ᴀʟžíʀsᴋéʜᴏ

💫 ❝ᴋᴅʏž ᴍě ʟɪᴅé ᴘᴏᴘʀᴠé ᴘᴏᴛᴋᴀᴊí, sʜʟᴇᴅáᴠᴀᴊí, žᴇ ᴊsᴇᴍ ᴋ ɴɪᴍ ᴄʜʟᴀᴅɴá. ᴜᴅʀžᴜᴊɪ sɪ ᴏᴅ ᴏsᴛᴀᴛɴíᴄʜ ᴜʀčɪᴛý ᴏᴅsᴛᴜᴘ ᴀ ᴛᴏ ᴊᴇ ᴅůᴠᴏᴅ, ᴘʀᴏč ᴍě ᴛᴀᴋ ᴘřɪᴛᴀʜᴜᴊᴇ ʜᴇʀᴇᴄᴛᴠí. ᴜᴍᴏžňᴜᴊᴇ ᴍɪ ɴᴏsɪᴛ ᴍᴀsᴋᴜ.❞
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
~Lucy♡

View more

Andrew Lincoln - a prosila bych normální písmo, to vaše mi nejde vidět a když ano, špatně se mi čte, děkuji.. ❤

Quinn-✿-Erka
♡Aɳɗɽεɯ Liɳċσɭɳ♡
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
🔒jeho matka byla zdravotní sestra a otec stavební inženýr

🔒jeho manželka je Gael Andersonová a má s ní dvě děti

🔒vyhrál ocenění nejlepší herec k filmu Láska nebeská
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
❴snad ti nevadí ten nadpis🐰❵
❴jestli vám vadí muj font, tak si taky napište o normální❤❵
~Lucy♡

View more

Fakt o Zack-ovi Efron-ovi?😍😍🔥❤️🙈

кяιѕтíикα :)
♡Zɑċ Eʄɽσɳ♡
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
💧ɴᴇᴅáᴠɴᴏ šᴇʟ ᴅᴏ ᴋɪɴ ɴᴏᴠý ғɪʟᴍ sᴇ ᴢᴀᴄᴇᴍ - ᴘᴏʙřᴇžɴí ʜʟíᴅᴋᴀ

💧ᴋᴅʏž sᴇ ʀᴏᴢᴇšᴇʟ ᴠ ʀᴏᴄᴇ 2016 sᴇ sᴀᴍɪ ᴍɪʀᴏ, ᴏᴅsᴛʀᴀɴɪʟ ɴᴀ ɪɢ ᴠšᴇᴄʜɴʏ ғᴏᴛᴋʏ s ɴí ᴀ ᴘřᴇsᴛᴀʟ ᴊí ɪ sʟᴇᴅᴏᴠᴀᴛ

💧↓neříkejte, že není dokonalý ↓
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
~Lucy♡

View more

Poznáš herca Gregora Milera? Ak áno názor

❤Jednorožec❤
🍫Ano znám, viděla jsem s nim film🌸 Je roztomily💓
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
♡Gɽεɠσɽ Miɭεɽ♡
❝ᴍᴏᴊᴇ sᴋᴜᴛᴇčɴá ᴏsᴏʙɴᴏsᴛ ᴊᴇ ᴛᴀᴋᴏᴠá, žᴇ ʀáᴅ ᴄʜᴏᴅíᴍ ᴠen, ᴘáʀᴛʏ ᴀ sᴇᴢɴᴀᴍᴜᴊɪ sᴇ s ʟɪᴅᴍɪ.❞

• žᴇ sɪ ᴜžíᴠá ᴊᴇ ᴛřᴇʙᴀ ᴠɪᴅěᴛ ɴᴀ ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍᴜ, ᴋᴅᴇ ᴘᴏsᴛᴜᴊᴇ ғᴏᴛᴋʏ s ᴄɪɢᴀʀᴇᴛᴀᴍɪ, ɴᴀ ᴘáʀᴛʏ ᴀ ᴛᴀᴋʏ s ᴀʟᴋᴏʜᴏʟᴇᴍ ᴀ ʜᴏʟᴋᴀᴍᴀ.
🍒 https://www.instagram.com/gregory_miler/ 🍒
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
~Lucy♡

View more

Channing Tatum a základní informace😅

♡Cɧɑɳɳiɳɠ Tɑʈʋɱ♡
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
・ʜᴇʀᴇᴄ, ғɪʟᴍᴏᴠý ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴇɴᴛ, ᴍᴏᴅᴇʟ ᴀ ᴛᴀɴᴇčɴíᴋ
・ᴊᴇ ᴍᴜ 37 ʟᴇᴛ ❴²⁶/₄ 1980❵
• ғɪʟᴍʏ:
💥ʟᴇᴛ's ᴅᴀɴᴄᴇ
💥ɴᴀᴠžᴅʏ sᴘᴏʟᴜ
💥21 ᴊᴜᴍᴘ sᴛʀᴇᴇᴛ .........
• ᴠᴇ ғɪʟᴍᴜ ᴊᴜᴘɪᴛᴇʀ ᴠʏᴄʜáᴢí ᴅᴏsᴛᴀʟ ᴏᴄᴇɴěɴí ᴢᴀ ɴᴇᴊʜᴏʀšíʜᴏ ʜᴇʀᴄᴇ
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
~Lucy♡

View more

Evan Peters top herec máš nějaký fakty ó něm?❤️😂🔥

♡Eνɑɳ Pεʈεɽʂ♡
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
・ʀáᴅ sᴇ ᴠěɴᴜᴊᴇ sᴄᴀᴛᴇʙᴏᴀʀᴅɪɴɢᴜ, ʜʀᴀɴí ɴᴀ ᴋʏᴛᴀʀᴜ ᴀ ɴᴀ ᴘɪáɴᴏ
・ᴘřɪšᴇʟ ɴᴀ ᴄᴀsᴛɪɴɢ ᴀᴍᴇʀɪᴄᴀɴ ʜᴏʀʀᴏʀ sᴛᴏʀʏ, ᴊᴇɴ ᴀʙʏ ᴘᴏᴛᴋᴀʟ ᴍᴀʀʏ-ᴋᴀᴛᴇ ᴀ ᴀsʜʟᴇʏ ᴏʟsᴇɴ
・ᴊᴇʜᴏ ᴏʙʟíʙᴇɴá ʀᴇsᴛᴀᴜʀᴀᴄᴇ ᴊᴇ ᴛᴀᴄᴏ ʙᴇʟʟ
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
~Lucy♡

View more

Johnny Depp

ɛʟɨsaɮɛtɦ
♡Jσɧɳɣ Dερρ♡
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
• ᴊᴇ ᴛᴏ ᴊᴇᴅᴇɴ ᴢ ɴᴇᴊʟéᴘᴇ ᴘʟᴀᴄᴇɴýᴄʜ ʜᴇʀᴄů ɴᴀ sᴠěᴛě
• ᴠ ʀᴏᴄᴇ 2018 sᴇ s ɴíᴍ ᴄʜʏsᴛᴀᴊí ᴅᴠᴀ ғɪʟᴍʏ:
🌸ɢʀᴏᴍᴇᴏ & ᴊᴜʟɪᴇᴛ: sʜᴇʀʟᴏᴄᴋ ɢɴᴏᴍᴇs
🌸ғᴀɴᴛᴀsᴛɪᴄᴋá ᴢᴠířᴀᴛᴀ ᴀ ᴋᴅᴇ ᴊᴇ ɴᴀᴊíᴛ 2
• ᴊᴇᴅɴᴀ ᴢ ᴊᴏʜɴʏʜᴏ šᴘᴀᴛɴýᴄʜ ᴠʟᴀsᴛɴᴏsᴛí ᴊᴇ, žᴇ ʜᴏᴅɴě žáʀʟí (ᴘřᴇᴅᴇᴠšíᴍ ᴘʀᴏᴛᴏ ᴍᴜ ɴᴇᴠʏšʟᴏ ɴěᴋᴏʟɪᴋ ᴠᴢᴛᴀʜů)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
~Lucy♡

View more

🌸💘💘

The best person
🍫Ahojky luvs♡
•••••••••••••••••••••••
🐰ɱáɱ ʈɑɗɣ ʂʈɽáɳкʋ σ νšεċɧ ɱσžɳýċɧ ɧεɽċíċɧ

🐰ɓʋɗʋ ɽáɗɑ кɗɣž, ɱi ɳɑρíšεʈε jɱéɳσ ɧεɽċε ɑ ċσ νáʂ ʐɑjíɱá

🐰ɱůžεʈε ɱě ʈɑкɣ ʐɳáʈ ʐε ʂʈɽáɳкɣ @HarryPotterWorldcz

🐰ɗσʋʄáɱ, žε ʂε νáɱ ʂʈɽáɳкɑ ɓʋɗε ɭíɓiʈ ɑ ρσɗρσříʈε ɱě
••••••••••••••••••••••••
~Lucy♡

View more