Trần Mỹ Hạnh also answered this question with: "Tôi hông xinh :)) nhưng được cái đảm đang ❤️"