call me Tống also answered this question with: "Thông minh xinh đẹp không bằng may mắn=)))"