Ask @Nemm_ask:

.

Nem
tại sao lại tự bỏ thiên đường ấm áp này để đi đến địa ngục tối tăm kia?
tôi cũng đã từng có ý nghĩ sẽ rời khỏi thiên đường ấm áp này nhưng đây là nơi để tôi có thể thả hồn vào, có thể cảm nhận được sự yêu thương từ những con người kia, có thể bày tỏ tình cảm của mình, cớ sao tôi phải rời bỏ nó.
đúng, mỗi ngày tôi đều phải trải qua địa ngục tâm tối ấy, có lẽ cho đến cuối cuộc đời này tôi chẳng thể nào buông bỏ nó được, nó khiến tôi trở nên áp lực.
nhưng cảm ơn, cảm ơn nơi đã gọi là thiên đương, sự áp lực trong tôi sẽ không hiện hữu khi tôi ở thiên đường ấm áp ấy.

View more

Next