Ai kêu bỏ người ta một thời gian dài... xùy •.•

tại vì bận vài công việc chứ có muốn bỏ đâu

Mình xém 14t rồi... mình cũng lớn rồi nhíe...

mình sắp 15 rồi nè :>

Nhưng bạn vẫn thấp hơn mình nè ❤❤

sao bạn biết mình thấp hơn bạn?? :D

Bạn người yêu mình mà :3

ơ đâu ra vậy :))

... Vậy thôi.... -.-

ơ tôi đùa mà người ơi "<

Tôi đây k thèm thương cô nữa -_-

đừng mà :<

Hình như có ai đó nói k phải mà -.-

tôi đùa thôi mà :<

Không vui chút nào cả... •.•

vậy thôi không giỡn nữa :<