Ask @NgWyn19:

Mình có quen 1 bé nhỏ hơn mình 3 tuổi . Haizz . Ngay khi bé vừa thất tình thì mình luôn bên cạnh an ủi bé . Vâng chuyện đi xa hơn mình nghĩ , mình chấp nhận làm ny bé dù mình chỉ coi bé là 1 đứa em gái , mình biết mình chỉ có lấp vào chổ trống 1 thời gian , rồi bé muốn dừng lại vì cảm thấy có lỗi...

Next