What others replied to:

mày cảm thấy thế nào khi lớp mày có 1 số đứa đã học ngu lại còn đú đởn :)

show all (12)

Language: English