What others replied to:

T k phải là một người biết thể hiện tình cảm, làm sao để bố t biết t yêu bố t bây giờ :(

show all (17)

Tôi hiểu...Vì chính tôi cũng không biết thể hiện mình yêu bố nhiều như thế nào mặc dù mình thực sự rất muốn. Nhưng tôi nghĩ, một câu nói yêu bố vào những-ngày-đặc-biệt, hay một cái ôm bố thật nhẹ nhàng, như vậy cũng đủ để bố biết cậu yêu bố nhiều như thế nào rồi.
[1 0 : 3 1]
#Sò

Language: English