What others replied to:

Có ny rồi thì có được crush người khác nữa không???

show all (35)

:)) kể cả trong lúc có ny mình vẫn bị cảm nắng bởi người khác :)) ai cũng vậy mà chỉ là có bộc lộ hay không thôi

Language: English