What others replied to:

Kể đi, mối tình đầu của m ntn???

show all (28)

chòi oi đau lòng lắm, tao thích nó, tao không nói. Hồi ấy hay chơi bắt dí, ngày nọ tao lỡ ngã đè bụng nó. Nó ói quá trời, không lâu sau chuyển trường luôn :(( Má nghĩ lại quê vc

Language: English