Ask @Ngogiaan0601:

Hôm đi chơi với lớp cr chủ động nắm tay t cả ngày, nó cũng biêtd t thích nó. Sau hôm đó tới giờ 2 đứa vẫn nói chuyện bình thường nhưng t thấy nó có vẻ lạnh nhạt hơn hẳn. T nắm tay thì nó thu tay về. Và nó lại càng không chủ động với t nữa. T phải làm sao đây?

Hỏi thằng nó đi

View more

Next